Vína

Henriot Champagne (FRA)

V roku 1640 sa rodina Henriotovcov usadila v Champagne a začala vyvíjať svoje odevy a potom k rodinným aktivitám rýchlo pridala víno.
Po získaní pôdy na pestovanie viniča získava rodina vedomosti o vinohradníctve a stáva sa odborníkmi na výrobu šampanského. Rodina Henriotovcov vždy zohrávala úlohu ochrancu a propagátora regiónu Champagne. Dnes sa rodina zameriava na ochranu viníc a Terroirs.
Vinárstvo prostredníctvom projektu Alliance Terroirs prispôsobuje svoje vinohradnícke postupy v prospech viniča a jeho kvality, ale aj životného prostredia. Realizuje pozitívne opatrenia na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie a v tomto smere podporuje svojich partnerov (HVE, VDC certifikácia, organická konverzia atď.). Dom podporuje biodiverzitu, prispieva ku skrášľovaniu vinohradu, pomáha pri výskume a vývoji nových nástrojov.
Každá z týchto akcií je venovaná želaniam Apolline Henriotovej a ich cieľom je spoločne napísať históriu Champagne.

Druh vína
Cukornatosť
Krajina
Producent
Odroda
-