Kontakt

VÍNO AZ, s.r.o.
Rajecká 5
010 01 Žilina

IČO: 44009275
DIČ: 2022553632
IČ DPH: SK2022553632

Obchodný register
Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 20273/L

Číslo účtu / IBAN:
SK4983300000002400410390

Napíšte nám